Αεροφωτογραφίες / airphoto.gr

airphoto.gr 

    

Οι παραπάνω αεροφωτογραφίες προέρχονται από http://www.airphoto.gr/free_aerial_photos.html

Οι πρωτότυπες φωτογραφίες έχουν μικρότερο βαθμό συμπίεσης και καλύτερη ποιότητα απεικόνισης

© www.airphoto.gr