Αθηναϊκή Έκθεση Κλασικών Οχημάτων

6η Αθηναϊκή Έκθεση Κλασικών Οχημάτων 2016

6 auto mec vinyl6η Αθηναϊκή Έκθεση Κλασικών Οχημάτων 22~25/4/2016

3η Αθηναϊκή Έκθεση Κλασικών Οχημάτων 2013

3 auto moto mec3η Αθηναϊκή Έκθεση Κλασικών Οχημάτων 15~20/5/2013