Δίσκοι Μουσικής στο Χρόνο / Δεκέμβριος 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Surrealistic Pillow Jefferson Airplane  

Surrealistic Pillow - Jefferson Airplane
The Madcap Laughs - Syd Barrett
Angel's Egg - Gong
Animalism - The Animals
Happy Trails - Quicksilver Messenger Service
Blonde On Blonde - Bob Dylan
Da Capo - Love
Phil Ochs In Concert - Phil Ochs
Fresh Cream - Cream
Abraxas - Santana
Roger The Engineer - The Yardbirds
Aftermath - The Rolling Stones
Tangerine Dream - Kaleidoscope
Electric Music for the Mind and Body - Country Joe & The Fish
The Seeds - The Seeds
Ogdens' Nut Gone Flake - Small Faces
Face To Face - The Kinks
Tim Hardin 1 - Tim Hardin
Boom - The Sonics
The Incredible String Band - The Incredible String Band